Ông Trump trách Trung Quốc ‘phá vỡ thỏa thuận’ thương mại
Alibaba nói Mỹ đối xử với Huwei 'không công bằng’