Trung Quốc ngừng công trình chỉnh sửa gien thai nhi
Nhà di truyền học học Trung Quốc chỉnh sửa gien thai nhi, cộng đồng khoa học lo ngại