Chia tay cố Tổng thống Bush, 'công khuyển' Sully có công việc mới