Dân kêu khổ vì chợ rau Đà Lạt gây ô nhiễm môi trường
Vì đâu nông dân phải cắn răng nhổ bỏ củ cải?