Futsal Việt Nam khó nhưng vẫn có cách thắng Thái Lan