Gia đình bà chủ giảm tiền phòng trọ, khám bệnh miễn phí cho khách thuê
Giảm tiền nhà trọ, cho người thuê nhà mua nợ để cầm cự qua dịch Covid-19