Những vườn rau xanh giữa Trường Sa
Sống trên nhà giàn giữa trùng khơi ở bãi Tư Chính