Công ty Nhật Cường ra sao khi Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị bắt?