Tổng thống Trump hy vọng sẽ còn gặp Chủ tịch Kim Jong-un sau thượng đỉnh Hà Nội