Thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình: ít trông đợi, thiếu chuẩn bị