Chăm chú theo dõi Chủ tịch TP.HCM tiếp dân Thủ Thiêm qua màn hình
Chính quyền huyện Hoàng Sa đi thăm nhân chứng