Bình Dương dừng lễ hội, yêu cầu lao động Trung Quốc nghỉ 2 tuần vì virus corona
Độc đáo cổ tự hơn 200 tuổi ở Chợ Lớn