“Đánh thức yêu thương” để bảo vệ động vật
Những bông hồng trong ngày Vu Lan