Thức trắng đêm di dời khỏi chung cư nghiêng 45cm
Nổi máu ghen, đâm chết tình địch trong khuôn viên chung cư
Ở nhiều chung cư hệ thống PCCC đã “vô dụng“