Công Phượng đã tự tin trở lại, chơi bóng đơn giản và trực diện hơn