Ông Đoàn Ngọc Hải và những phát ngôn “gây bão” trước khi từ chức