Phát hiện ung thư, người yêu 7 năm dắt tay vượt qua bệnh tật
Chuyện tình cổ tích của cô giáo Huệ