Claudecir tỏa sáng, Quảng Nam thắng kịch tính Becamex Bình Dương