Giàn giáo sập, đè 2 ô tô ở trung tâm Sài Gòn
Người dân ở những cung đường xe ben lộng hành nói gì?
CSGT ở đâu khi xe ben lộng hành trên đường phố?