Bệnh nhân 34 ở Bình Thuận đi khác chuyến VN0054, có nguồn lây mới | Bản tin virus corona 10.3.2020
Xác định nhiều ca nhiễm liên quan đến bệnh nhân số 17 I Bản tin về virus corona ngày 8.3.2020
Học sinh THPT Hà Nội đi học lại từ 9.3 | Bản tin về virus corona ngày 6.3.2020
Người Nhật mắc Covid-19 quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất I Bản tin về virus corona ngày 4.3.2020
Tạm dừng nhập cảnh người từ Trung Quốc, Hàn Quốc | Bản tin về virus corona ngày 2.3.2020