Cố vấn an ninh quốc gia bị ông Trump sa thải vì quá cứng rắn?