Hải Phòng “chơi lớn” để cổ vũ Olympic Việt Nam đánh bại Syria