Nấu hàng ngàn suất cơm để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch
Người bán vé số, ve chai hạnh phúc nhận cơm chay miễn phí trong ngày túng thiếu
Quán cơm chay mỗi ngày bán 150 suất với giá 0 đồng