Bữa cơm 0 đồng mang đến tận nhà người nghèo giữa ngày cách ly xã hội
Nấu hàng ngàn suất cơm để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch
Đoàn trường nấu cơm miễn phí phục vụ thí sinh
Ấm lòng những suất cơm 0 đồng
Quán cơm chay miễn phí ngàn suất mỗi ngày cho người nghèo
Trao 600 suất cơm phiễn phí cho bệnh nhi