Hai anh em cho vay nặng lãi xịt hơi cay vào mặt con nợ để đòi tiền
Con nợ bị rơi từ cầu Ghềnh xuống sông Đồng Nai rồi tử vong
Cùng đường, con nợ vào rừng treo cổ