Bị người mặc trang phục CSGT thúc tay trúng hông, lái xe gục tại chỗ