Trao tặng mái ấm cho công nhân khó khăn
Trung ương đoàn phía Nam ký kết thi đua 2017