Đông Trùng Hạ Thảo áp dụng công nghệ 4.0, giá 20 triệu/ kg
Bảo tàng đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 tại TP.HCM
Độc đáo vườn rau 4.0 trong trường học
Mỹ Linh áp dụng công nghệ 4.0 vào đĩa nhạc “Chat với Mozart 2”
Đừng uống trà đá nhìn 'con tàu' cách mạng công nghiệp 4.0