Sạt lở khi đào móng xây nhà, một người tử vong
Biên Hòa điều xe múc đập công trình lấn chiếm vỉa hè