Người dân Sài Gòn chiêm ngưỡng các loại cá lạ
Đến Công viên Lê Văn Tám thưởng thức ẩm thực 20 quốc gia