Cụ ông Sài Gòn: “Đeo khẩu trang là sự sống“
Đang chơi game Pokémon bị cướp điện thoại