Sốc: Máy bay rơi, gần hết đội hình CLB của Brazil tử nạn