Duy Khánh “phá lệ” giả gái vì Erik?
Erik: 'Tôi không coi Chi Pu là đối thủ của mình'