Hàn Quốc đóng cửa 24 bảo tàng và thư viện vì Covid-19
Đoàn chuyên gia WHO đến tâm dịch Covid-19 Vũ Hán