CSGT Bến Thành đứng ở đường cong Tôn Đức Thắng để làm gì?