CSGT căng mình dưới nắng gần 40 độ điều hòa giao thông