“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và hành trình tìm Tuấn Khỉ từ cuộc điện thoại giả danh
Cuộc sống trong “tâm bão” vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn
Công an năn nỉ YouTuber và người dân rời hiện trường vây bắt Tuấn “Khỉ”