Ông Đoàn Ngọc Hải và những phát ngôn “gây bão” trước khi từ chức
Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải từ chức?
Ông Đoàn Ngọc Hải nói gì khi không còn làm Phó chủ tịch UBND quận 1?
Khi trụ sở phường trở thành nơi chứa... loa kẹo kéo
Ông Đoàn Ngọc Hải từng làm gì?
Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức