Cuồng ghen cầm dao giết vợ, lãnh án tù chung thân
Nghi án chồng rút dao đâm chết vợ vì ghen tuông