Tìm ra 2 tên cướp dùng súng tiệm vàng ở TP.HCM
Nghi dùng súng cướp tiệm vàng ở TP.HCM
Tóm gọn tên cướp cướp tiệm vàng ở Phú Yên
Cô gái trẻ đeo vàng vào người rồi bỏ chạy trước mặt chủ tiệm