Chở nữ kế toán ra bờ biển, kề dao vào cổ cướp 200 triệu đồng
Cướp hơn 725 triệu đồng của BIDV tại Huế chỉ trong… 12 giây