Việt Nam vô địch, báo chí châu Âu khen ngợi Quang Hải, Văn Lâm