Cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn gãy tay, chân trên biển