Tàu Cảnh sát biển 4037 cứu tàu cá và 8 ngư dân
Ngư dân liều lĩnh cứu tàu cá ở Vũng Tàu giữa bão số 9