Phát hiện 11 người đàn ông vây quanh chiếc laptop xem... gà đánh nhau
Tóm gọn 20 người đang bu vào chơi đá gà trên mạng internet