Dân chơi lại phê ma túy trong quán bar ở Đà Lạt
Đường phố Đà Lạt ngày Tết ken đặc du khách đến chơi xuân