Đặc phái viên hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn sống?