Khánh My: từ tin đồn tình tay ba đến diễn viên chính phim Hoa ngữ