Bao nhiêu điểm thì nên nộp hồ sơ vào ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM?