Đám cưới tập thể của 40 cặp đôi khuyết tật
Tang tóc bao trùm thôn nghèo sau tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam